Η Λαϊκή Παράδοση στον Πόντο (μεγάλο)
imagesCAEKI2HY.jpg
Η Λαϊκ ή Παράδοση στον Πόντο (μικρό)